czuzemní plánování
enspatial planning
frl´aménagement m du territoire
geRaumplanung e
ruтерриториальное планирование
skúzemné plánovanie
cz

uzemní plánování

proces, ve kterém orgány veřejné správy závazně určují, k čemu bude území sloužit a jak ho budou využívat. Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 183/2006 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále