czÚstřední archiv zeměměřictví a katastru
enCentral Archive of Surveying and Cadastre
frArchives fpl centrales de topographie et de cadastre
geZentralarchiv s für Vermessung und Kataster
ruЦентральный архив геодезии и кадастра
skÚstredný archív geodézie a katastra
cz

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

veřejný specializovaný archiv, jehož hlavní náplní činnosti je přejímání a evidence archiválií oborů geodézie, kartografie a katastr, jejich následné archivní zpracování, systematická digitalizace skenováním a jejich zpřístupňování veřejnosti. Je organizační součástí Zeměměřického úřadu.

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále