czEuroGeographics
enEuroGeographics
frEuroGeographics
geEuroGeographics
ru
skEuroGeographics
cz

EuroGeographics

reprezentativní orgán a členská společnost národních mapovacích služeb, katastrálních služeb a služeb registrace vlastnických práv k nemovitostem v Evropě

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník ÚGKK SR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále