czfyzická geografie
enphysical geography
frgéographie f physique
gephysische Geografie e
ruфизическая география
skfyzická geografia
cz

fyzická geografie

vědecká disciplína zabývající se fyzicko-geografickou sférou, tj. tvarem a formou zemského povrchu, jeho prostorovým uspořádáním, rozsahem a vlastnostmi moří a oceánů, zemskou atmosférou a tenkou vrstvou půdy s její přirozenou vegetační pokrývkou, tj. přírodním prostředím lidstva

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník ÚGKK SR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále