czvýměnný formát ISKN
enISKN exchange format
fr
geISKN-Austauschformat s
ruформат обмена ISKN
skvýmenný formát ISKN
cz

výměnný formát ISKN

textový soubor určený k vzájemnému předávání dat mezi systémem ISKN a jinými systémy zpracování dat. Jeho struktura je popsána v dokumentu "Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky“

en

ISKN exchange format

Text file for data transfer between ISKN and other data processing systems. Its structure is described in the document "Structure of the exchange format of the cadastre of the Czech Republic"

ge

ISKN-Austauschformat s

Textdatei zur Datenübertragung zwischen ISKN und anderen Datenverarbeitungssystemen. Ihre Struktur ist im Dokument "Struktur des Austauschformats des Katasters der Tschechischen Republik" beschrieben

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována