czvnitřní kresba
eninner drawing
frdessin m interne
geinnere Zeichnung e
ruвнутреннее черчение
sk
cz

vnitřní kresba

čára v katastrální mapě, která ohraničuje uvnitř parcely různé druhy využití pozemku a další prvky, které jsou součástí parcely

en

inner drawing

Line in the cadastral map that encloses within a land parcel different types of land use and other elements that are part of this land parcel

ge

innere Zeichnung e

Linie in der Katastralkarte, verschiedene Landnutzungsarten und andere Elemente einschließt, die ein Teil dieses Grundstücks sind

ru

внутреннее черчение

Линия на кадастровой карте, которая охватывает внутри земельного участка различные виды землепользования и другие элементы, которые являются частью этого земельного участка

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována