czchmelnice
enhop-field
frhoublonnière f
geHopfenfeld s
ruхмельник
sk
cz

chmelnice

pozemek, na kterém se pěstuje chmel a který je opatřen opěrným zařízením pro jeho pěstování, včetně plochy souvisejícího manipulačního prostoru, který netvoří součást cesty

en

hop-field

Land parcel on which the hops are cultivated and which is equipped with a support device for its cultivation, including the area of the associated handling space which is not part of the road

ge

Hopfenfeld s

Grundstück, auf dem der Hopfen angebaut wird und das mit einer Stützvorrichtung für den Hopfenanbau ausgestattet ist, einschließlich der Manipulationsfläche, die nicht Teil der Straße ist

ru

хмельник

Земельный участок для продукции хмеля который оборудован опорным устройством для выращивания хмеля, включая участок соответствующего манипуляционного пространства, которое нет частью дороги

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále