czbudoucí zástavní právo
enfuture pledge
frdroit m de gage f futur
gezukünftiges Pfandrecht s
ruбудущее залоговое право
sk
cz

budoucí zástavní právo

právo, má-li se stát zástavou věc, k níž má zástavnímu dlužníku vzniknout zástavní právo teprve v budoucnu, vznikne tak zástavní právo nabytím vlastnického práva zástavním dlužníkem. Vyžaduje-li se ke vzniku zástavního práva zápis do veřejného seznamu nebo do rejstříku zástav a bylo-li tam zapsáno budoucí zástavní právo, vznikne zástavní právo nabytím vlastnického práva zástavním dlužníkem

en

future pledge

If a thing of which a pledge is to be created for the pledgor in the future is to become pledged, the pledge will be created upon the acquisition of the right of ownership by the pledgor. Where registration in a public register or pledge registry is required for a pledge to be created, and if a future pledge has been registered therein, the pledge is created upon the acquisition of the right of ownership by the pledgor

ge

zukünftiges Pfandrecht s

Soll die Pfandsache eine Sache werden, an der dem Pfandschuldner das Pfandrecht erst in Zukunft entstehen soll, so entsteht das Pfandrecht durch den Eigentumserwerb durch den Pfandschuldner. Ist für die Entstehung des Pfandrechts die Eintragung ins öffentliche Register oder ins Pfandregister erforderlich und wurde dort das zukünftige Pfandrecht eingetragen, so entsteht das Pfandrecht durch den Eigentumserwerb durch den Pfandschuldner

ru

будущее залоговое право

В случае если в залог должно быть передано имущество, по отношению к которому у залогового должника залоговое право должно возникнуть в будущем, то залоговое право возникнет в момент приобретения права собственности залоговым должником. В случае, если для возникновения залогового права необходимо внесение в общедоступный список или реестр залогов и если туда было внесено будущее залоговое право, то залоговое право возникает приобретением права собственности залоговым должником

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále