czúzemní systém ekologické stability
enterritorial system of ecological stability
frsystème m territorial de stabilité écologique
geterritoriales s System der ökologischen Stabilität
ru
skúzemný systém ekologickej stability
cz

územní systém ekologické stability

vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále