czústavní právo
enconstitutional law
frdroit m constitutionnel
geerfassungsrecht s
ru
skústavné právo
cz

ústavní právo

právní odvětví veřejného práva vymezující stát a obsah státní moci; je tvořeno souhrnem právních norem nejvyšší právní síly, které určují formu státu a vlády, rozdělení a výkon státní moci a základní práva a svobody

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Wikipedie – otevřená encyklopedie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále