czznak orientačního čísla
enindicative sign of house orientation number
frcaractère m indicatif de numéro d’orientation de bâtiment
geZeichen s der Orientierungsnummer
ruзнак номера ориентационного
sk
cz

znak orientačního čísla

malý znak české abecedy bez diakritických znamének použitý jako dodatek čísla orientačního

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška č. 326/2000 Sb.,Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství…
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována