czsprávní obvod v Praze
entown district of Prague, Prague district
frarrondissement m de Prague
geStadtteil r von Prag, Prag-Stadtteil r
ruадминистративный округ в Праге
sksprávny obvod v Prahe
cz

správní obvod v Praze

územní prvek na území hlavního města Prahy vymezený výčtem městských částí, které do něj spadají a pro které je jedna z nich pověřena výkonem přenesené působnosti státní správy

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon o základních registrech č. 111/2009 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována