cznomenklatura územních statistických jednotek (NUTS)
enNomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS)
frNomenclature f des Unités Territoriales Statistiques (NUTS)
geKlassifikation e der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS)
ruноменклатура территориальных статистических единиц (NUTS)
sk
cz

nomenklatura územních statistických jednotek (NUTS)

klasifikace územních statistických jednotek vytvořená pro účely statistického úřadu EU (EUROSTAT)

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována