czkraj
enregion, county (US), country (GB)
frrégion f , département m
geRegion e, Bezirk (D), Kreis (A
ruкрай
skkraj
cz

kraj

územní prvek/(územní jednotka), který je vymezený na původním území Republiky československé zákonem č. 36/1960 Sb.

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále