czrychlost přenosu čipů
enchip rate
fr
ge
ru
sk
cz

rychlost přenosu čipů

počet čipů přenesených za sekundu

en

chip rate

Number of chips per second (e.g., C/A code: 1.023*106 cycles per second).

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována