czveřejný seznam
enpublic list
frliste f publique
geöffentliches Register s
ru
skverejný zoznam
cz

veřejný seznam

seznam, s jehož obsahem má každý možnost se seznámit, aniž by tato možnost byla vázána na prokázání oprávněného právního zájmu či jinou obdobnou podmínku

en

public list

a list. the content of which everyone has the possibility to know without being bound to prove a legitimate legal interest or other similar condition

fr

liste f publique

une liste, le contenu de laquelle tout le monde a la possibilité de connaitre sans être tenu de prouver un intérêt juridique ou autre condition similaire

ge

öffentliches Register s

Register, mit dessen Inhalt kann sich Jedermann bekannt machen. Diese Möglichkeit wurde bedingt durch Beweisen eines legitimen Rechts oder einer ähnlichen Bedingung

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována