cznájemce
enleaseholder
frlocataire m
geMieter r
ru
sknájomca
cz

nájemce

osoba oprávněná dočasně užívat za úplatu cizí věc

ge

Mieter r

Person, die das Recht zur temporären Nutzen einer fremden Sache gegen Gebühr hat

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována