cznájem
enleasehold
frbail m
geMiete e
ru
sknájom
cz

nájem

právo dočasně užívat za úplatu cizí věc

en

leasehold

the right to use temporarily a foreign thing for remuneration

ge

Miete e

das Recht zur temporären Nutzen gegen Gebühr einer fremden Sache

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována