czjednotka (dle NOZ)
enunit (under the new Czech Civil Code)
frunité f (selon le nouveau Code civil tchèque)
geEinheit e (unter dem Neuen Tschechischen BGB)
ru
sk
cz

jednotka (dle NOZ)

byt jako prostorově oddělená část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné

en

unit (under the new Czech Civil Code)

an apartment as a spatially separated part of the house and share of the common areas of immovable interrelated and inseparable

ge

Einheit e (unter dem Neuen Tschechischen BGB)

eine Wohnung als räumlich getrennter Teil des Hauses und ihr Anteil an den gemeinsamen Teilen der untrennbar verknüpften Liegenschaften

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována