czurčení prostorové (trojrozměrné) polohy
enthree-dimensional positioning
frlocalisation f en trois dimensions
gedreidimensionale Positionierung e
ruопределение трехмерного местоположения
skurčenie trojrozmerné polohy
cz

určení prostorové (trojrozměrné) polohy

určení polohy objektu nebo jevu vzhledem k trojrozměrnému souřadnicovému referenčnímu systému

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována