czdoplněné vydání
ensupplemented edition
frédition f complétée
geergänzte Auflage e
ruдополненное издание
skdoplnené vydanie
cz

doplněné vydání

další vydání publikace (např. atlasu), doplněné o texty, mapy nebo pod., popř. vydání s větším množství provedených změn

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována