czpohyblivá hranice katastrálního území
enboundary mobile of cadastre unit
frlimite f mobile de territoire cadastral
gebewegliche Grenze eš des Katasteralgebietes
ru
skpohyblivá hranica katastrálneho územia
cz

pohyblivá hranice katastrálního území

hranice tvořená neustáleným předmětem a hraniční čára je odvislá od jeho polohy a tvaru v přírodě (např. hranice určená středem vodního toku, který sleduje i v jeho přirozených posunech); v mapách je vyznačena pouze přibližně tečkovanou čarou v parcele společné (spůlné) oběma sousedícím katastrálním územím

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována