czfunkce mapy
enmap function
frmission f de carte
geKartenfunktion e
ruфункция карты
skfunkcia mapy
cz

funkce mapy

poslání nebo význam mapy v širším slova smyslu; rozeznáváme např. poznávací, informační, dokumentační, orientační funkci mapy apod.

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále