czdiagramová mapa, kartodiagram
endiagram map
frcarte-diagramme f
geDiagrammkarte e
ruкартодиаграмма
skdiagramová mapa, kartodiagram
cz

diagramová mapa, kartodiagram

tematická mapa, u níž hlavním vyjadřovacím prostředkem jsou diagramové znaky

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována