czautomatická lokalizace vozidel
enautomatic vehicle location
frlocalisation f automatique de véhicules
geautomatische Lokalisierung e der Fahrzeuge
ruавтоматическое определение местоположения транспортных средств
skautomatická lokalizácia vozidiel
cz

automatická lokalizace vozidel

technika využívající GNSS pro určování polohy vozidla

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále