czbrod
enford
frgué m
geFurt e
ru
skbrod
cz

brod

místo na řece nebo potoku dostatečně mělké na to, aby se tam vodní tok dal překonat pěšky, na koni nebo jiném zvířeti nebo vozidlem. Často bývá pro dopravu stavebně upraven zarovnáním dna, popř. jeho zpevněním

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Wikipedie – otevřená encyklopedie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále