czměření základen, základnové měření
enbaseline measurement
frmesurage m de ligne de base
geBasismessung e
ruбазисное измерение
skzákladnicové meranie
cz

měření základen, základnové měření

měření délky mezi koncovými body geodetických základen, konané s nejvyšší dosažitelnou přesností, zpravidla invarovými dráty

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována