czjižník
enbearing from south counted grid
frazimut m mesuré par rapport au sud
geRichtungswinkel r von Gittersüd
ruдирекционный угол отсчитываемый от южного направления
skjužník
cz

jižník

rovinný směrník v souřadnicové soustavě, u níž kladná větev osy x (úseček) směřuje k jihu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále