czzákladní sídelní jednotka
enbasic settlement unit
frunité f d'urbanisation de base
geBasissiedlungseinheit e
ru
skzákladná sídelná jednotka
cz

základní sídelní jednotka

jednotka představující části území obce s jednoznačnými územně technickými a urbanistickými podmínkami nebo spádová území seskupení objektů obytného nebo rekreačního charakteru

en

basic settlement unit

basic settlement unit as defined by Act No. 89/1995 Col. on Czech Statistical Service valid from 1 June 2006 represents a territorial unit forming a part of a rural community with distinct territorial and technical settlement conditions or a cluster of residential or recreational character

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována