czrecentní pohyby zemské kůry
enrecent crustal movements
frmouvements mpl récents de croûte terrestre
gerezente Bewegungen epl der Erdkruste
ruрецентные движения земной коры
skrecentné pohyby zemskej kôry
cz

recentní pohyby zemské kůry

současné (geofyzikálně období zhruba posledních 10 tisíc let) pohyby zemské kůry měřitelné nyní geodetickými metodami

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována