czhypertextový přenosový protokol (HTTP)
enhypertext transfer protocol (HTTP)
frprotocole m de transfert hypertexte (HTTP), protocole m HTTP
geHypertext-Transfer-Protokoll s
ruпротокол передачи гипертекста (HTTP)
skhypertextový prenosový protokol
cz

hypertextový přenosový protokol (HTTP)

standardní webový protokol, definovaný konsorciem W3C, určený pro výměnu dat mezi serverem a klientem, pro přenos hypertextových dokumentů a webových stránek

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Vítovský, A.: Moderní slovník softwaru výkladový anglicko-český, česko-anglický, Praha, AW software 2006
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále