czbodový kartodiagram
endiagrammatic map with dot symbols
frcartogramme m de points
gediagrammartige tematische Punktkarte e
ruточечная картодиаграмма
skbodový kartodiagram
cz

bodový kartodiagram

tematická mapa, která bodovou metodou (velikostí a hustotou puntíků) vyjadřuje kvantitu a rozmístění jevu určitého charakteru na ploše mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále