czhystereze
enhysteresis
frhystérésis f
geHysterese e
ru
skhysteréza
cz

hystereze

vlastnosti měřicího přístroje, jehož výstupní signál při daném vstupním signálu závisí na sledu předchozích hodnot vstupního signálu

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále