czpřímé měření délek
endirect distance measurement
frmesure f directe des longueurs
gedirekte Entfernungsmessung e
ruпрямое измерение длин
skpriame meranie dĺžok
cz

přímé měření délek

a)v užším pojetí měření délek porovnáním se známou délkou měřidla (např. měření délek pásmem nebo invarovými dráty),

b) v širším pojetí každé měření délek, při kterém se délka čte přímo, tedy např. i u některých elektronických dálkoměrů

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále