czzpůsob využití pozemku
enmode of land use
frmode m d'exploitation (d'usage, d'utilisation) du terrain
geVerwendungsart e des Grundstücks
ru
skspôsob využitia pozemku
cz

způsob využití pozemku

v katastru nemovitostí podrobnější specifikace využívání pozemků zařazených do jednotlivých druhů pozemků podle ustanovení obecně závazného právního předpisu (např. rybník, vodní tok, silnice, ostatní komunikace, manipulační prostor apod.)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována