czvýsledek pozemkové úpravy
enresult of land consolidation
frrésultat m de remembrement de terrains
geErgebnis s der Flurregelung
ruрезультат землеустройства
skvýsledok pozemkových úprav
cz

výsledek pozemkové úpravy

výsledný elaborát, který obsahuje doklady o postupu provádění pozemkových úprav včetně rozhodnutí o výměně vlastnických práv k nemovitostem; na podkladu výsledku pozemkových úprav se zapisují změny do katastru nemovitostí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována