czzpůsob ochrany jednotky (bytu nebo nebytového prostoru)
enmode of flat (or non-residential premises) protection
frmode m (façon f, manière f) de protection d'une unité (appartement m ou espace m non habitable)
geSchutzweise e der Einheit (Wohnungs- oder Nichtwohnungsraum)
ru
skspôsob ochrany jednotky (bytu alebo nebytového priestoru)
cz

způsob ochrany jednotky (bytu nebo nebytového prostoru)

rozlišení typu a druhu ochrany jednotky v domě evidovaného v katastru nemovitostí podle příslušných obecně závazných právních předpisů

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována