czzáznam pro další řízení katastru nemovitostí
ennote about further proceedings of cadastre of real estates
frinscription f (notation f, enregistrement m) pour administration successive du cadastre
geNachweis r fűr weitere Verfahren des Liegenschaftskatasters
ruзапись в поземельной книге о дальнейших действиях в кадастре недвижимости
skzáznam na ďalšie konanie katastra nehnuteľností
cz

záznam pro další řízení katastru nemovitostí

součást sbírky listin katastru nemovitostí obsahující záznamy o změnách údajů katastru nemovitostí zjištěných při revizi nebo při obnově katastrálního operátu, k nimž nebyly předloženy potřebné doklady pro záznam do katastru nemovitostí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována