czjednotka v domě
enunit (flat or non-residential premises) in the building
frunité f dans une maison
geEinheit e im Gebäude
ru
skdruh priestoru
cz

jednotka v domě

byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor vymezený v domě podle zásad stanovených zákonem

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována