czfotogrammetrie
enphotogrammetry
frphotogrammétrie f
gePhotogrammetrie e
ruфотограмметрия
skfotogrametria
cz

fotogrammetrie

1: vědní a technický obor o získávání spolehlivých informací o fyzických objektech a prostředí, zaznamenáváním, měřením a interpretací snímků
2: obor, zabývající se zjišťováním geometrických vlastností a polohy objektů a jejich změn z fotografických měřických snímků a obrazových záznamů

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále