czsrovnávací sestavení parcel
encomparative composition of parcels
frbilan m comparatif des parcelles
gevergleichende Parzellenzusammenstellung e
ru
skzrovnávacie zostavenie parciel
cz

srovnávací sestavení parcel

1: orientační porovnání popisných informací o parcelách evidovaných v dřívějších pozemkových evidencích se stavem parcel v katastru nemovitostí


2: porovnání parcel, které přecházejí z jednoho katastrálního území do druhého při jejich přečíslování

3: srovnání popisných informací o parcelách katastru nemovitostí s posledním dochovaným stavem dřívějších pozemkových evidencí

4: porovnání parcel dosavadního a obnoveného katastrálního operátu


Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována