czvýměra katastrálního území
enarea of cadastre unit
frsuperficie f de territoire cadastral
geGesamtfläche e der Gemarkung
ruплощадь кадастрового квартала
skvýmera katastrálneho územia
cz

výměra katastrálního území

plošný obsah katastrálního území v m² evidovaný v souboru popisných informací katastru nemovitostí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována