czvýkaz změn
enreport on changes
frétat m récapitulatif des changements, récapitulation f des modifications
geVeränderungsnachweis r
ru
skvýkaz zmien
cz

výkaz změn

v evidenci nemovitostí součást písemného operátu, byl prvotním dokladem pro provedení změny v písemném a grafickém operátu evidence nemovitostí a obsahoval zápisy všech změn, k nimž došlo v údajích evidence nemovitostí v běžném roce; po provedení změny se jako doklad o změně ukládal do sbírky listin; v katastru nemovitostí je dokladem o vyznačení změny v souboru popisných informací

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována