czvlastník nemovitosti
enproprietor of a real estate, owner of a real estate
frpropriétaire m de bien-fonds
geEigentümer r der Liegenschaft
ruсобственник недвижимости
skvlastník nehnuteľnosti
cz

vlastník nemovitosti

fyzická nebo právnická osoba, která má k nemovitosti vlastnické právo

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována