czvlastnický vztah
enproprietary relation
frrelation f de propriété, rapport m de propriété
geEigentumsbeziehung e
ru
skvlastnícky vzťah
cz

vlastnický vztah

druh právního vztahu k nemovitosti (např. vlastnické právo, tzv. osadnické vztahy, urbariáty a komposesoráty)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována