czslučování parcel
enconsolidation of parcels
frunification f de parcelles
geFlurstücksverschmelzung e; Grundstücksvereinigung e
ru
skzlučovanie parciel
cz

slučování parcel

vytvoření jedné parcely z několika sousedních parcel nebo částí parcel; slučovat lze parcely nebo části parcel, které splňují podmínky dané obecně závazným předpisem

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále