czseznam nesouladů mezi skutečným a evidovaným stavem pozemků
enlist of differences between the real and recorded state of lots
frlist f des discordances entre état réel et état enregistré des terrains
geListe e der Differenzen zwischen dem tatsächlichen und registrierten Stand der Grundstücke
ru
skzoznam nesúladov medzi skutočným stavom a evidovaným stavom druhov pozemkov
cz

seznam nesouladů mezi skutečným a evidovaným stavem pozemků

součást záznamu pro další řízení evidence nemovitostí obsahující seznam parcel, u nichž byl v písemném operátu evidence nemovitostí evidován jiný druh pozemku, než byl skutečný druh pozemku v terénu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována