czpřídělový plán
enallotment plan
frplan m d'allocation
geZuteilungsplan r
ru
skprídelový plán
cz

přídělový plán

grafický dokument zobrazující hranice parcel přidělených přídělci přídělovou listinou vyhotovenou podle příslušných obecně závazných předpisů; vyhotovoval se buď na podkladě existující pozemkové evidence (např. mapy pozemkového katastru) nebo na podkladě zaměření hranic pozemků v terénu, a to buď v měřítku shodném s podkladovou mapou nebo v měřítku menším (např. 1:5000)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována