czobnova katastrálního operátu přepracováním
enrenewal of cadastre documentation by revision
frrenouvellement m de documentation cadastrale par reprise
geErneuerung e des Katasters durch Wiederverarbeitung
ru
skobnova katastrálneho operátu prepracovaním
cz

obnova katastrálního operátu přepracováním

vyhotovení nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí a nového souboru popisných informací katastru nemovitostí, při němž se převádí katastrální mapa z grafické formy do formy grafického počítačového souboru se současným převedením parcel evidovaných ve zjednodušené evidenci na parcely katastru nemovitostí a novým určením výměry parcel ze souřadnic grafického počítačového souboru

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována