czřemenová parcela
enparcel of very narrow and elongated piece of land
frparcelle f à bande
geRiemenparzelle e (arch.)
ru
skremeňovitá parcela
cz

řemenová parcela

geometrický obraz velmi úzkého a dlouhého pozemku na mapě

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována